dPlan

dPlan gratulerer Statsbygg med en godt levert Innovasjonsdag 2023

By 24. mars 2023 No Comments

Rundt 200 svar samlet på  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for å diskutere innovasjon i bygg- og eiendomsnæringen. Næringen trenger å sette fart på innovasjonsarbeidet på mange områder og Øystein Dørum presiserte på en taktfull måte at byggenæringen fremdeles er en “miljøsinke”. Statsbygg presenterte en rekke eksempler på bidrag og annonserte et nytt innovasjonskonsept. ByggBOKS er rask og målrettet innovasjon i samarbeid med Statsbyggs leverandører. Dag O. Hessen leverte en grundig presentasjon der han balanserte fakta og fremtidstro på en konstruktiv måte. dPlan møtte ham etter etter presentasjonen og fikk diskutert at “grønt er ikke alltid grønt” og om teknologiens egentlige bidrag. Dag avsluttet sin presentasjon med å meddele at den største klimatrusselen er å “tro at det er noen andre som vil gjøre det”. For de som er interessert i resirkulering i praksis er VILL et formidabelt eksempel på nytenking i stor skala.

Bidrag fra: Harald Vaagaasar Nikolaisen, Cathrine Mørch, Anders Fylling, Dag O Hessen, Øystein Dørum, Ingeborg Louise Zimmer, Fredrik Barth, Herman B. Smith og Kari Befring Bjørnstad

nb_NONO