dPlan

dPlan ønsker Marit Eriksen velkommen

By 16. mars 2023 No Comments

dPlan styrker laget. Marit Eriksen er ansatt som Senior Project Manager.

Marit Eriksen har både en praktisk og akademisk utdannelse innenfor markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon. Hun har de siste 12 årene bakgrunn fra akademia innen høyere utdanning i privat sektor og har lang erfaring med markedsføring, kommunikasjon, strategi og utviklingsarbeid fra både et faglig og organisatorisk perspektiv. Ut over dette så har hun tilegnet seg prosjektledererfaring gjennom fusjoneringsprosjekter og ulike virksomhetsprosjekter som inkluderer program- og digitaliseringsfokus fra et brukerperspektiv. Hun har blant annet vært med på å utvikle utdanningsprogram innen prosjektledelse i høyere utdanning og har hatt ansvar for oppfølging av porteføljekunder innenfor ulike fagfelt, samt ledet arbeid med å effektivisere, løfte og kvalitetssikre informasjon/kommunikasjon mot ulike interessentgrupper. 

Vi ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover og er glade for å ha Marit Eriksen med på laget.

nb_NONO