News

De mest ambisiøse innen digitalisering av byggebransjen samlet på Sundvolden

By 30. August 2022 #!30Tue, 06 Sep 2022 15:31:13 +0200p1330#30Tue, 06 Sep 2022 15:31:13 +0200p-3Europe/Oslo3030Europe/Oslox30 06pm30pm-30Tue, 06 Sep 2022 15:31:13 +0200p3Europe/Oslo3030Europe/Oslox302022Tue, 06 Sep 2022 15:31:13 +0200313319pmTuesday=608#!30Tue, 06 Sep 2022 15:31:13 +0200pEurope/Oslo9#September 6th, 2022#!30Tue, 06 Sep 2022 15:31:13 +0200p1330#/30Tue, 06 Sep 2022 15:31:13 +0200p-3Europe/Oslo3030Europe/Oslox30#!30Tue, 06 Sep 2022 15:31:13 +0200pEurope/Oslo9# No Comments

Under ledelse av professor Martin Fischer og professor Eilif Hjelseth ble det mandag en pangstart på VDC-sertifiseringen 2022/23. Byggebransjen er igjen samlet for erfaringsutveksling, læring og videreutvikling innen digital planlegging og oppfølging av byggeprosesser (VDC). Med 200 studenter og 20 mentorer i salen ligger alt tilrette for en viktig uke for byggenæringen. 

dPlan er tilstede hele uken og vil gjennom deltakelsen få verdifulle innspill på hvordan dPlan kan utvikles videre i forhold til å støtte VDC-rammeverket.

Flere detaljer om sertifiseringen her.

en_GBEN