dPlan

dPlan blir tatt opp i StartupLabs akseleratorprogram

By 4. November 2020 #!31Mon, 11 Oct 2021 19:33:22 +0200p2231#31Mon, 11 Oct 2021 19:33:22 +0200p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 11pm31pm-31Mon, 11 Oct 2021 19:33:22 +0200p7Europe/Oslo3131Europe/Oslox312021Mon, 11 Oct 2021 19:33:22 +02003373310pmMonday=608#!31Mon, 11 Oct 2021 19:33:22 +0200pEurope/Oslo10#October 11th, 2021#!31Mon, 11 Oct 2021 19:33:22 +0200p2231#/31Mon, 11 Oct 2021 19:33:22 +0200p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Mon, 11 Oct 2021 19:33:22 +0200pEurope/Oslo10# No Comments

I konkurranse med over 200 andre oppstartsbedrifter blir vi tatt opp i StartupLabs akseleratorprogram og mottar 1,5 mnok i konvertibelt lån.

Les mer om StartupLabs

en_GBEN