dPlan

dPlan får innvilget oppstartslån fra Innovasjon Norge

By 15. July 2021 #!31Mon, 11 Oct 2021 19:50:41 +0200p4131#31Mon, 11 Oct 2021 19:50:41 +0200p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 11pm31pm-31Mon, 11 Oct 2021 19:50:41 +0200p7Europe/Oslo3131Europe/Oslox312021Mon, 11 Oct 2021 19:50:41 +02005075010pmMonday=608#!31Mon, 11 Oct 2021 19:50:41 +0200pEurope/Oslo10#October 11th, 2021#!31Mon, 11 Oct 2021 19:50:41 +0200p4131#/31Mon, 11 Oct 2021 19:50:41 +0200p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Mon, 11 Oct 2021 19:50:41 +0200pEurope/Oslo10# No Comments

dPlan får innvilget oppstartslån fra Innovasjon Norge på 1,5mnok. Gründerne i selskapet matcher lånet med 1,0 mnok av egne midler.

Les mer her

en_GBEN