News

dPlan finansiert for videre vekst

By 13. June 2022 #!30Tue, 21 Jun 2022 10:50:54 +0200p5430#30Tue, 21 Jun 2022 10:50:54 +0200p-10Europe/Oslo3030Europe/Oslox30 21am30am-30Tue, 21 Jun 2022 10:50:54 +0200p10Europe/Oslo3030Europe/Oslox302022Tue, 21 Jun 2022 10:50:54 +02005010506amTuesday=608#!30Tue, 21 Jun 2022 10:50:54 +0200pEurope/Oslo6#June 21st, 2022#!30Tue, 21 Jun 2022 10:50:54 +0200p5430#/30Tue, 21 Jun 2022 10:50:54 +0200p-10Europe/Oslo3030Europe/Oslox30#!30Tue, 21 Jun 2022 10:50:54 +0200pEurope/Oslo6# No Comments

dPlan –  et Lean basert, data drevet prosjektstyringsverktøy –  har nå sikret finansiering for videre utvikling og vekst for å revolusjonere byggebransjen gjennom Lean digitalisering og datadrevet læring.

dPlan har nå hentet inn i underkant av 4mnok for å sikre videre vekst. «Vi er svært fornøyd med å ha sikret både kompetanse og finansiering gjennom den runden vi nå nettopp har avsluttet», sier daglig leder Jan Petter Nærby. «Fra dagens 15 kunder, som kjører ca 45 kritiske byggeprosjekter med over 600 brukere fra 110 organisasjoner, ser vi nå framover mot å kunne bygge en organisasjon som vil skalere salg og utvikling, slik at vi vil kunne levere på vårt mål om å nå en omsetning på 10 mnok i løpet av de neste 12 måneder».

dPlan er en banebrytende SaaS løsning, som gir bedrifter mulighet til å styre sine prosjekter på en svært effektiv måte, gjennom å samle kritisk prosjektdata gjennom prosjektets levetid og på tvers av alle prosjekter. Gjennom sanntidsanalyse og maskinlæring vil dPlan kunne legge til rette for optimal læring, prediksjon av fremtidig leveranser, samt sanntids kost og risikostyring.

dPlan ble lansert våren 2020 og har allerede rammeavtaler med ledende selskaper i bygg- og anleggsbransjen.

«Vi går fram mot sommeren godt rustet for høsten. Vi er allerede i gang med å ansette folk og ser fram til en hektisk og spennende periode», avslutter Nærby.

en_GBEN