dPlan

dPlan inngår avtale med Grieg Seafood og løsningen tas i bruk i flere prosjekter

By 23. April 2021 #!31Mon, 11 Oct 2021 19:37:35 +0200p3531#31Mon, 11 Oct 2021 19:37:35 +0200p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 11pm31pm-31Mon, 11 Oct 2021 19:37:35 +0200p7Europe/Oslo3131Europe/Oslox312021Mon, 11 Oct 2021 19:37:35 +02003773710pmMonday=608#!31Mon, 11 Oct 2021 19:37:35 +0200pEurope/Oslo10#October 11th, 2021#!31Mon, 11 Oct 2021 19:37:35 +0200p3531#/31Mon, 11 Oct 2021 19:37:35 +0200p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Mon, 11 Oct 2021 19:37:35 +0200pEurope/Oslo10# No Comments

dPlan benyttes av Grieg Seafood som prosjektstyringsløsning på prosjekt i Norge med planer om internasjonal utvidelse.

en_GBEN