dPlan

dPlan oppgraderes: Bedret funksjonalitet for måling av PPU, rotårsaksanalyser og plankvalitet innføres

By 24. November 2020 #!31Wed, 06 Oct 2021 16:07:04 +0200p0431#31Wed, 06 Oct 2021 16:07:04 +0200p-4Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 06pm31pm-31Wed, 06 Oct 2021 16:07:04 +0200p4Europe/Oslo3131Europe/Oslox312021Wed, 06 Oct 2021 16:07:04 +02000740710pmWednesday=608#!31Wed, 06 Oct 2021 16:07:04 +0200pEurope/Oslo10#October 6th, 2021#!31Wed, 06 Oct 2021 16:07:04 +0200p0431#/31Wed, 06 Oct 2021 16:07:04 +0200p-4Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Wed, 06 Oct 2021 16:07:04 +0200pEurope/Oslo10# No Comments

En viktig del av lean prosjektstyring er målinger og systematisk forbedring av prosjektarbeidet. dPlan innfører nå bedre funksjonalitet for å måle faktisk levert opp mot planlagt levert pr kontrollperiode også forkortet PPU eller PPC på engelsk. For de leveranser som blir forsinket angis en rotårsak og det kan gjøres analyser av plankvalitet for det enkelte fag. Dette gjør det letter for prosjektledelsen å sette inn tiltak der det trengs mest.

en_GBEN