News

New milestone - at the beginning of the new year, the number of dPlan users has exceeded 500

By 1. February 2022 #!28Tue, 15 Feb 2022 12:07:16 +0100p1628#28Tue, 15 Feb 2022 12:07:16 +0100p-12Europe/Oslo2828Europe/Oslox28 15pm28pm-28Tue, 15 Feb 2022 12:07:16 +0100p12Europe/Oslo2828Europe/Oslox282022Tue, 15 Feb 2022 12:07:16 +01000712072pmTuesday=608#!28Tue, 15 Feb 2022 12:07:16 +0100pEurope/Oslo2#February 15th, 2022#!28Tue, 15 Feb 2022 12:07:16 +0100p1628#/28Tue, 15 Feb 2022 12:07:16 +0100p-12Europe/Oslo2828Europe/Oslox28#!28Tue, 15 Feb 2022 12:07:16 +0100pEurope/Oslo2# No Comments

dPlan får stadig flere brukere og har nå passert 500 brukere fra flere enn 80 forskjellige virksomheter. Vi ser frem mot å ønske nye kunder og brukere velkommen i 2022, sier daglig leder Jan Petter Nærby

en_GBEN