About the customer

Clemens Eiendom AS er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets Fond (Ovf.no). Selskapet er opprettet for å drive kommersiell eiendomsutvikling. Clemens Eiendom arbeider i hele verdikjeden, fra planlegging til utbygging, salg og forvaltning.

dPlans rolle

Med dPlan prosjektplanlegging- og prosjektoppfølgingsverktøy får Clemens Eiendom god oversikt og tydeliggjøring av fremdrift fortløpende, noe som gjør at de får bedre prosesser gjennom hele prosjekteringen og et bedre tverrfaglig samarbeid med hele prosjekteringsgruppen