About the customer

IFE, Institutt for energiteknikk forsker for en bedre fremtid og har siden 1948 har vi vært internasjonalt ledende innen forskning på energi. IFE har i dag 56.000 m2 med høyteknologiske bygg, og er i gang med en masterplan som legger opp til utvikling av ytterlig 60.000 m2. Målsettingen er å bli nordens mest attraktive forskningspark for fornybar energi, petroleum, nukleærmedisin og digitale systemer – gjennom å tilby forskningsinfrastruktur i verdensklasse.

dPlans rolle

Med dPlan prosjektplanlegging- og prosjektoppfølgingsverktøy får man god oversikt og tydeliggjøring av fremdrift fortløpende, noe som gjør at de får bedre prosesser gjennom hele prosjekteringen og et bedre tverrfaglig samarbeid med hele prosjekteringsgruppen.