Kunde og byggherre

Clemens Eiendom

About the project

Prestegårdshagen boligprosjekt i Hof gir med sin sentrale, men allikevel landlige beliggenhet, og sitt varierte utvalg av boligtyper og tomter, et tilbud til mange grupper boligkjøpere og utbyggere. Bomiljøet er allerede godt etablert med lekeplasser og hyggelige tun, og tomter er klargjort for dem som heller vil få bygget enebolig.

dPlans rolle

Med dPlan prosjektplanlegging- og prosjektoppfølgingsverktøy fikk man god oversikt og tydeliggjøring av avhengigheter fortløpende, noe som gjør at de fikk bedre prosesser gjennom hele prosjekteringen og et bedre tverrfaglig samarbeid med hele prosjekteringsgruppen