Customer

Håndverkskompaniet AS

Byggherre

Lillestrøm kommune

About the project

Bygget skal huse både brannvesen og feiere. Prosjektet har høye miljøambisjoner, både i drift og under oppføring. En stor del av brannstasjonen bygges med passivhus-standard. Solceller på tak og bergvarme bidrar til energiforsyningen. Mye av takflatene har sedum for fordrøyning av overvann.

dPlans rolle

Med dPlan prosjektplanlegging- og prosjektoppfølgingsverktøy fikk Håndverkskompaniet god oversikt og tydeliggjøring av avhengigheter fortløpende, noe som gjør at de fikk bedre prosesser gjennom hele prosjekteringen og et bedre tverrfaglig samarbeid med hele prosjekteringsgruppen