Byggherrer

Mer komplekse byggeprosjekter betyr at byggherrer har økende behov for oppfølging og kontroll i prosjektene.

Sintef Eiendom, Forsvarsbygg, Oslo kommune og Kulturhistorisk museum

Er eksempler på byggherrer som er brukere av dPlan. Med dPlan prosjektplanlegging- og prosjektoppfølgingsverktøy får man bedre oversikt og kontroll på prosjektering og fremdrift.