About the customer

Værste AS eier, utvikler og forvalter 650 mål av det gamle industriområdet som tidligere huset Fredrikstad Mekaniske Verksted. Vårt formål er å bygge en attraktiv destinasjon og bidra proaktivt og positivt til byutviklingen i Fredrikstad.

dPlans rolle

Med dPlan prosjektplanlegging- og prosjektoppfølgingsverktøy får Værste god oversikt og tydeliggjøring av fremdrift fortløpende, noe som gjør at de får bedre prosesser gjennom hele prosjekteringen og et bedre tverrfaglig samarbeid med hele prosjekteringsgruppen