Effektivt prosjektstyringsverktøy for offentlig og privat sektor

dPlan er et intuitivt verktøy som gir et oppdatert og korrekt bilde i sanntid av hvordan virksomheten og prosjektet ligger an i forhold til viktige leveranser og frister.

dPlan
Management

(Kontroll)

For virksomhetsstyring

dPlan
Design
(Planlegging)

For planning and pre-construction

dPlan
Construction
(Oppfølging)

For execution and construction

dPlan
Portfolio
(Oppfølging)

For management of project portfolios

dPlan
Analysis
(Læring)

For analysis and predictions

Would you like a live demo of dPlan?