dPlan Analysis
(Læring)

for analysis and predictions

Book demo

dPlan Analysis

Decision-driven project management enables data-driven status and progress reporting. Whether a decision is made or not is binary. In contrast to a more or less qualitative progress reporting based on the degree of completion of activities, decision-driven project management will enable management on the basis of what has actually been done. Focus can then on what is to be delivered and decided in the future.

dPlan Analysis skal på sikt inneholde funksjonalitet for å kunne predikere risiko for forsinkelser og overskridelser i prosjektet basert på prosjektets oppbygging. I dette ligger å benytte erfaringsdata fra gjennomførte prosjekter og egenskaper ved det aktuelle prosjektet. Ved å benytte dPlan analyse vil man til enhver tid få et bilde på hvordan prosjektet sannsynligvis vil gå, slik at man iverksette riktige tiltak for å redusere risiko.

We take project management seriously and know that different parts of the project require different functionality

dPlan
Design
(Planlegging)

For planning and pre-construction

dPlan
Construction
(Oppfølging)

For execution and construction

dPlan
Portfolio
(Oppfølging)

For management of project portfolios

Get started with dPlan!

Please contact us for a demo