dPlan

Statsbygg tar dPlan i bruk på sitt 12. prosjekt, sist ut er boliger for Sametinget i Karasjok

By 5. October 2021 #!31Mon, 11 Oct 2021 19:38:26 +0200p2631#31Mon, 11 Oct 2021 19:38:26 +0200p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 11pm31pm-31Mon, 11 Oct 2021 19:38:26 +0200p7Europe/Oslo3131Europe/Oslox312021Mon, 11 Oct 2021 19:38:26 +02003873810pmMonday=608#!31Mon, 11 Oct 2021 19:38:26 +0200pEurope/Oslo10#October 11th, 2021#!31Mon, 11 Oct 2021 19:38:26 +0200p2631#/31Mon, 11 Oct 2021 19:38:26 +0200p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Mon, 11 Oct 2021 19:38:26 +0200pEurope/Oslo10# No Comments

Statsbygg har nå benyttet dPlan siden juni 2020 og har i øyeblikket ca 220 brukere på løsningen. dPlan er blitt benyttet i store og små prosjekter, både i prosjekterings- og produksjonsfasen. Vi ser frem til videre samarbeid rundt utvikling av løsningen, slik at den kan fortsette å gjøre hverdagen enklere for prosjektdeltagere, ledere og eiere.

en_GBEN