dPlan

Statsbygg tar i bruk dPlan til prosjektering av Håkonshallen

By 14. December 2020 #!31Mon, 11 Oct 2021 19:59:28 +0200p2831#31Mon, 11 Oct 2021 19:59:28 +0200p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 11pm31pm-31Mon, 11 Oct 2021 19:59:28 +0200p7Europe/Oslo3131Europe/Oslox312021Mon, 11 Oct 2021 19:59:28 +02005975910pmMonday=608#!31Mon, 11 Oct 2021 19:59:28 +0200pEurope/Oslo10#October 11th, 2021#!31Mon, 11 Oct 2021 19:59:28 +0200p2831#/31Mon, 11 Oct 2021 19:59:28 +0200p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Mon, 11 Oct 2021 19:59:28 +0200pEurope/Oslo10# No Comments

Statsbygg har fått i oppdrag å rehabilitere Håkonshallen og etablere fullverdig universell tilkomst til bygget. dPlan skal benyttes i planleggingsarbeidet og prosjekteringen, og dette skal gjennomføres med bruk av prinsipper fra LEAN som måling av PPU, rotårsaksanalyser og systematisk sjekk av plankvalitet.

Se prosjekt

en_GBEN