Aktuelt

Frokostwebinar om digitalisering av tidligfasen i bygg- og anleggsprosjekter

By 5. januar 2023 januar 25th, 2023 No Comments

Frokostwebinar: Digitalisering av tidligfasen i bygg- og anleggsprosjekterNår: Torsdag 26. januar  kl. 08:15 – 09:00Format: TeamsPasser for: Eiendomsutviklere, planleggere, plan – og bygningsmyndigheter, prosjektledere, prosjekteringsledere, rådgivende ingeniører og ledere i bygg-, anlegg- eiendomsnæringen (BAE)PÅMELDING

LENKE TIL WEBINAR

Om webinaret
Prosjektfasene som ligger forut for investeringsbeslutning er krevende faser. Fasene er kjennetegnet av mange parallelle prosesser, mange involverte og skiftende forutsetninger. Gevinstene er store om denne fasen kan digtaliseres og gjennomføres på kortere tid, med færre ressurser og med større sikkerhet.

08:15 – Hvorfor er møtet med planprosessser og saksbehandling så vanskelig? Hva skal til for å få til flyt, forutsigbarhet og fortreffelighet i tidligfasen.
08:30 – Om de sentrale prosessene som leder fram til leveransene som er knyttet til prosess- og prosjektstyring, prosjektering og regulering.
08:45 – Spørsmål og svar (diskusjon)
09:00 – Slutt

Du møter personer med lang fartstid fra byggenæringen og offentlig forvaltning og som virkelig vet hvor viktig tidligfasen er i forhold til å redusere behov for ressurser og kalendertid og øke presisjonen i beslutninger.

Mondial er en digital løsning som effektiviserer og kvalitetssikrer beslutningsprosesser innen plansaker.

dPlan er et planleggings-, oppfølgings-, og læringsverktøy som også støtter tidligfase i bygg- og anleggsprosjekter.

nb_NONO