Aktuelt

Høy aktivitet i kraftbransjen – også når det gjelder prosjekter i distribusjonsnettverket

By 20. september 2022 No Comments

Kraftbransjen er i stor utvikling og antall prosjekter og prosjektporteføljer øker parallelt med behovet for mer ren energi og bedre distribusjon. Strømnettet skal utvikles raskere og til en lavere kostnad for kundene. Nettet vil være den mest kritiske faktoren for å lykkes med elektrifisering og industriutvikling de kommende årene.

dPlan har det siste året vært i tett dialog med bransjen og er nå klar for å levere prosjektstyringsverktøy til nettselskapene i hele landet. Verktøyet muliggjør prosjektplanlegging, prosjektoppfølging og læring – og fokuserer på beslutninger og leveranser. Dette gir stor fremdrift og presisjon i gjennomføringen av prosjekter i distribusjonsnettverket.

nb_NONO