Aktuelt

Morgendagens helter på NTNU bruker dPlan til digitalt samspill

By 16. januar 2023 No Comments

Under ledelse av Eilif Hjelseth og Terje K. Fossheim trener fremtidens bygg- og anleggsingeniører, ved NTNU, på digitalt samspill med bruk av dPlan. Dagens studenter må ha relevant kompetanse som bidrar til aktiv gjennomføring av det digitale skiftet som nå skjer i bygg, anlegg og eiendom (BAE) næringen. 

Treningen skal gi studentene en ny type digital kompetanse for en helhetlig forståelse av innholdet i og sammenhengen mellom digital teknologi, endrede prosesser og endret samspill i hele bygge-/anleggsprosjektets livssyklus. Emnet legger vekt på datadrevet prosjektledelse, informasjonsledelse og systemtenkning.

Studentene ved NTNU bruker dPlan bl.a. når det anvendes prinsipper fra Virtual Design and Construction (VDC) i prosjektarbeidet.

nb_NONO