Om oss

Simen Bakken

simen.bakken@dplanproject.no

Simen Bakken er en erfaren prosjektleder og linjeleder med erfaring fra privat og offentlig sektor, og er utdannet siv.ing NTH 1992. Han var avdelingsdirektør i Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune i fire år fra 2015 - 2018. Her var han ansatt fra etableringen av foretaket med ansvar for å bygge, etablere og forvalte prosjektporteføljen for utredning, prosjektering og bygging av idrettsanlegg og –bygg. Siden 2019 har han for Statsbygg ledet prosjekteringsarbeidet med Ocean Space Centre, Campus NTNU og Havforskningsinstituttet. Gjennom arbeidet i Oslo kommune og i Statsbygg har han tilegnet seg bred erfaring fra offentlig forvaltning og politiske prosesser, gjennom tilrettelegging og samarbeid med byrådsavdelinger og departement.

Jan Petter Nærby

jan.petter.naerby@dplanproject.no

Jan Petter Nærby har bakgrunn som sivilingeniør fra elektro/data på NTH og har jobbet med prosjekt- og IKT-ledelse de siste 25 år. De senere år har han jobbet i større prosjekter som bygging og utrustning av Campus Ås og Den Norske Opera og Ballett, men har også bred erfaring fra mindre prosjekter i private virksomheter. Jan Petter har vært prosjektleder for anskaffelse og innføring av en rekke ulike IT-systemer, også prosjekt- og porteføljestyringsverktøy. Fokus har ofte vært å se IKT-systemene i en helhet slik at IKT-porteføljen blir best mulig tilpasset de forretningsmessige behov.

Vidar Isaksen

vidar.isaksen@dplanproject.no

Vidar Isaksen er en erfaren strategisk og operasjonell forretningsutvikler med fartstid fra norske og internasjonale teknologileverandører, og er tverrfaglig utdannet innen IKT, energi og bærekraft fra UiO og Høyskolen i Telemark. Han har tilegnet seg prosjektledererfaring fra alle sektorer innen innføring av ny programvare og teknologi. Vidar er først og fremst kommersielt fokusert og har ved gjennom løsningssalg og via partnere hjulpet kunder med å løse problemer og med å identifisere nye muligheter. Gjennom sin internasjonale karriere, i bl.a. SAP og Gartner, har han skapt et formidabelt nettverk av ledere, akademikere, forretningsfolk og fageksperter.

Rolv-Erik Spilling

rolv.erik.spilling@dplanproject.no

Rolv-Erik Spilling har bakgrunn som Sivil Ingeniør i Industriell Matematikk fra NTNU. Han har 25 års erfaring fra internet, SW og telekom bransjen, og han har startet en rekke selskaper innenfor software og teknologi. Han har siden 2015 vært med på å starte selskapene Gture AS, Gvalueinvest AS og Godigitalchina AS. Han har lang erfaring med å lede store organisasjoner gjennom stillinger som leder for Bedriftsmarkedet i Telenor Norge, teknologidirektør for Telenor Norge og konserndirektør i Telenor ASA, med ansvar for Telenors globale fokus på innovasjon og utvikling av digitale tjenester og nye forretningsområder. Han har lang erfaring fra en rekke styreverv i både store og små selskaper, som Grieg Maturitas AS, Norwegian Finance Holding ASA, The Future Group AS, Tise AS og Memcare AS. Hans globale og ekspansive karriere har skapt langsiktige forhold til toppledelsen og mennesker fra et bredt utvalg av kulturer og språk.

«Jeg trenger ikke mer tid, jeg trenger en frist»

Det som driver et prosjekt framover er beslutninger. Aktivitetene i et prosjekt er knyttet til å fremskaffe det nødvendige beslutningsmateriale. dPlan støtter opp under beslutningsbasert prosjektledelse. Her med fokus på fremdrift og LEAN tankegang.

Med dPlan som prosess- og prosjekteringsverktøy kan du jobbe mer planmessig og inkludere de rette beslutningstakerne. Dette gjør det mulig å forkorte prosjektets gjennomføringstid. Dette blir mer og mer sentral for prosjekt i bygg- og anleggsnæringen.

Arbeidsmetodikken fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i prosjektarbeid. dPlan er et slikt verktøy og er utviklet for planlegging, rapportering og oppfølging av arbeid.

Kom i gang med dPlan!

Kontakt oss og book en demo