Om oss

Å gjennomføre et prosjekt uten strukturert planlegging medfører forsinkelser, dårligere kvalitet og kostnadsoverskridelser. dPlan er et prosjektstyringsverktøy som hjelper deg i alle faser av et prosjekt og er utviklet i tett samarbeid med entreprenører, byggherrer, rådgivere og akademia.
Vi i dPlan har erfaringen, metoden og verktøyet til å hjelpe virksomheter med å etablere og gjennomføre vellykkede prosjekter.
Jobb smartere, bedre og mer effektivt med riktig verktøy. dPlan er sammen med vår erfaring og metode – en slagkraftig løsning for våre kunder.
COO & Consultant

Simen Bakken

simen.bakken@dplanproject.no

Simen Bakken er en erfaren prosjektleder og linjeleder med erfaring fra privat og offentlig sektor, og er utdannet siv.ing NTH 1992. Han var avdelingsdirektør i Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune i fire år fra 2015 - 2018. Her var han ansatt fra etableringen av foretaket med ansvar for å bygge, etablere og forvalte prosjektporteføljen for utredning, prosjektering og bygging av idrettsanlegg og –bygg. Siden 2019 har han for Statsbygg ledet prosjekteringsarbeidet med Ocean Space Centre, Campus NTNU og Havforskningsinstituttet. Gjennom arbeidet i Oslo kommune og i Statsbygg har han tilegnet seg bred erfaring fra offentlig forvaltning og politiske prosesser, gjennom tilrettelegging og samarbeid med byrådsavdelinger og departement.
CEO & Consultant

Jan Petter Nærby

jan.petter.naerby@dplanproject.no

Jan Petter Nærby har bakgrunn som sivilingeniør fra elektro/data på NTH og har jobbet med prosjekt- og IKT-ledelse de siste 25 år. De senere år har han jobbet i større prosjekter som bygging og utrustning av Campus Ås og Den Norske Opera og Ballett, men har også bred erfaring fra mindre prosjekter i private virksomheter. Jan Petter har vært prosjektleder for anskaffelse og innføring av en rekke ulike IT-systemer, også prosjekt- og porteføljestyringsverktøy. Fokus har ofte vært å se IKT-systemene i en helhet slik at IKT-porteføljen blir best mulig tilpasset de forretningsmessige behov.
CCO & Consultant

Vidar Isaksen

vidar.isaksen@dplanproject.no

Vidar Isaksen er en erfaren strategisk og operasjonell forretningsutvikler med fartstid fra norske og internasjonale teknologileverandører, og er tverrfaglig utdannet innen IKT, energi og bærekraft fra UiO og Høyskolen i Telemark. Han har tilegnet seg prosjektledererfaring fra alle sektorer innen innføring av ny programvare og teknologi. Vidar er først og fremst kommersielt fokusert og har gjennom løsningssalg og via partnere hjulpet kunder med å løse problemer og med å identifisere nye muligheter. Gjennom sin internasjonale karriere, i bl.a. SAP og Gartner, har han skapt et formidabelt nettverk av ledere, akademikere, forretningsfolk og fageksperter.
Chair

Rolv-Erik Spilling

rolv.erik.spilling@dplanproject.no

Rolv-Erik Spilling har bakgrunn som Sivil Ingeniør i Industriell Matematikk fra NTNU. Han har 25 års erfaring fra internet, SW og telekom bransjen, og han har startet en rekke selskaper innenfor software og teknologi. Han har siden 2015 vært med på å starte selskapene Gture AS, Gvalueinvest AS og Godigitalchina AS. Han har lang erfaring med å lede store organisasjoner gjennom stillinger som leder for Bedriftsmarkedet i Telenor Norge, teknologidirektør for Telenor Norge og konserndirektør i Telenor ASA, med ansvar for Telenors globale fokus på innovasjon og utvikling av digitale tjenester og nye forretningsområder. Han har lang erfaring fra en rekke styreverv i både store og små selskaper, som Grieg Maturitas AS, Norwegian Finance Holding ASA, The Future Group AS, Tise AS og Memcare AS. Hans globale og ekspansive karriere har skapt langsiktige forhold til toppledelsen og mennesker fra et bredt utvalg av kulturer og språk.
Senior Project Manager

Marit Eriksen

marit.eriksen@dplanproject.no

Marit Eriksen har både en praktisk og akademisk utdannelse innenfor markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon. Hun har de siste 12 årene bakgrunn fra akademia innen høyere utdanning i privat sektor og har lang erfaring med markedsføring, kommunikasjon, strategi og utviklingsarbeid fra både et faglig og organisatorisk perspektiv. Ut over dette så har hun tilegnet seg prosjektledererfaring gjennom fusjoneringsprosjekter og ulike virksomhetsprosjekter som inkluderer program- og digitaliseringsfokus fra et brukerperspektiv. Hun har blant annet vært med på å utvikle utdanningsprogram innen prosjektledelse i høyere utdanning og har hatt ansvar for oppfølging av porteføljekunder innenfor ulike fagfelt, samt ledet arbeid med å effektivisere, løfte og kvalitetssikre informasjon/kommunikasjon mot ulike interessentgrupper.
Senior Project Manager

Leif Jørgen Bjerck

leif.jorgen.bjerck@dplanproject.no

Leif Jørgen har bred bakgrunn innen prosjekt og porteføljeledelse og har utdanning innen økonomi med spesialisering i prosjektledelse fra BI. Mellom 2017 og 2023 har Leif Jørgen vært avdelingsdirektør i Bymiljøetaens prosjektdivisjon og har vært etatens prosjekteier og ansvarlige for en portefølje med tidligfase og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter. Leif Jørgen har som leder i offentlig etat opparbeidet mye erfaring innen beslutninger, prosjektledelse, planlegging, oppfølging og læring hos byggherre. Han har solid erfaring med offentlig forvaltning og politiske prosesser for investeringsprosjekter. Leif Jørgen har tidligere jobbet med utvikling og implementering av portefølje og prosjektledelsesprosesser. I tillegg har han erfaring innen spesialistområder som planlegger og riskmanager.
Consultant

Ikke annonsert

Consultant

Ikke annonsert

Ressursnettverk

VDC strateg

Sissel Smørdal

Sissel «spiser prosjekter til frokost» og har en glødende interesse for strategier og gjennomføring av prosjekter basert på VDC rammeverket.

Engasjerende ledelse gjennom å dyrke samhandlingskraft. Prosjekter fra idefase til gjennomføring med fokus på måloppnåelse fra rett valg av gjennomføringsstrategi for alle faser til ferdigstillelse.

Ledelse og strategiutvikling med fokus på både muligheter og risiko for det beste resultatet. VDC sertifisert Stanford/NTNU og erfaring med implementering av metode, digitale verktøy og lean i prosesser. Erfaring med prosjekt med krav om statens EKS. Prosessledelse. usikkerhetsstyring, endringsledelse, læring og kunnskapsoverføring i kontinuerlige prosesser.

Strategisk rådgiver

Jan Erik Hoel

Jan Erik Hoel er en pioner innen digitalisering av og samspill knyttet til bygging av infrastruktur. Han er tillegg til å være produktansvarlig for bru i Trimble, engasjert i en rekke fora.
Strategisk coach

Torstein Harildstad

Torstein er en kjent leder med sin erfaring fra programvare (Microsoft og Tieto) og media (Creuna). Han har levert snuoperasjoner med sterke økonomiske resultater. Han er fascinert av hvor raskt endring kan skje ved å iverksette en god plan med mye energi, åpenhet og ansvarliggjøring.

Torstein motiveres av at ledere/virksomheter lykkes og er involvert i utviklingen av en rekke B2B teknologi-virksomheter .

Han er en sjelden og raus strategisk coach.

Ekspert planprosesser

Sissel Arctander

Sissel er en autoritet på planprosesser og byutvikling. Hun har særlig kompetanse på regulering, byrom og samarbeidsprosesser. Erfaring med sentrumsutvikling, campusplaner, handel, kulturbygg, boliger, kulturminner, bytransformasjon, stedsanalyser, byformveiledere, mobilitet, og medvirkningsprosesser.

Holder kurs og forelesninger om reguleringsplanlegging, rolleforståelse, framtidsscenarier, og om ledelse og samarbeid i byutviklingsprosjekter.

Klyngepartner

Construction City

Construction City Cluster er en næringsklynge som skaper innovative og bærekraftige løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Vårt overordnede mål er å skape fremtidige konkurransefortrinn for medlemmene våre. Dette gjør vi gjennom å fasilitere prosjekter, kompetanseutveksling og møteplasser, som til sammen skal bidra til en effektiv, grønn og attraktiv bransje.
Teknologipartner

Appfarm

Appfarm delivers a powerful application development platform enabling painless digital transformation for business managers, digital innovators and future-looking developers.

With the powerful no-code application platform Appfarm Create you can create, launch and manage business software in days, without using a single line of code.

Escape high costs and prolonged development cycles and deliver business value within days.

Together with our partners we use Appfarm Create to deliver cutting-edge digital solutions, on all devices and interfaces, for clients, with partners and through our own products.

Teknologipartner

Gture

Gture is a digital services company with a goal to be the preferred business partner across industries. Through our team of dedicated project leaders, designers, and IT-architects, we strive to develop and deliver the best solutions for each of our clients. In Gture we assist companies in developing software, develop platform- and web applications, mobile applications, and offer digital consultancy services. We deliver high-quality services through our local team, as well as our qualified and carefully selected partner network in Asia – making it possible for us to offer flexible and agile services. Here at Gture we understand the importance of seeing every client’s needs, and take on projects in all phases.
Kompetansenettverk

VDC Norway

VDC (Virtual Design and Construction) brukes i bygg og anlegg som en kombinasjon av teknikker og verktøy, inkludert ICE-møter, BIM (Building Information Modeling) og PPM. Hovedmålet med VDC-metodikken er å forbedre prosjektkvaliteten ved å identifisere kundens mål støttet av prosjektmål. For å måle effektiviteten til sistnevnte, brukes beregninger som produksjonsmålinger og kontrollerbare faktorer og representerer en vesentlig del av VDC-metodikken.
Undervisningspartner

NTNU

The building and construction students at NTNU – Norwegian University of Science and Technology – use dPlan when they apply Virtual Design and Construction (VDC) principles in their project work. Software training is an important part of the studies and dPlan is used both in project planning and project management.

The studies will provide students with a new type of digital competence for a comprehensive understanding of the content and relationship between digital technology, changed processes, and changed interaction throughout the construction / project life cycle. Subject emphasizes data-driven project management, information management and system thinking.

VDC is a combination of new technologies (BIM) with an adequate work and management scheme (PPM), supporting people working together on the project, in an integrated and simultaneous way (ICE). The scheme is focused on achieving the project’s objectives, which should help the client to achieve their goals while collecting data and tracking workflow progress.

Undervisningspartner

OsloMet

Institutt for bygg- og energiteknikk bruker dPlan i undervisningen i bachelorprogrammet (byggingeniør).
Dr. ingeniør Allen Tadayon er ansvarlig for fagene og har spesialkompetanse innen prosjektplanlegging, prosjekteringsledelse og prosjektadministrasjon. Treningen skal gi studentene digital kompetanse innen planlegging og oppfølging av bygg- og anleggsprosjekter. dPlan skal blant annet brukes til bygge prosjektplaner med fokus på viktige beslutninger, leveranser, fremdrift og avhengigheter.
OsloMet satser videre på digital samhandling der virtual design & construction (VDC) og building information modelling (BIM) inngår som viktige områder.
Forretningspartner

Fonn

Fonn er et prosjektstyringsverktøy laget for å spare tid, penger og energi. Løsningen gjør det mulig å samle håndverkere, entreprenører, prosjektledere og byggeiere. Fonn gjør det enkelt å kommunisere og måle og visualisere fremdrift underveis, uavhengig av hvilken avdeling du tilhører. Og skulle det dukke opp spørsmål eller uklarheter om prosjektet underveis, er svaret vanligvis bare noen tastetrykk eller touch unna.

Ledergruppen i Fonn. Fra venstre: Jan Tore Grindheim (Daglig leder), Kine Lunde (Operasjonell leder), Hilde Sælen (Leder Økonomi og Finans) og Daniel Skotheim (Leder Salg og Marked)

Samarbeidspartner

Lean Communications

Lean Communications er et konsulentselskap som har spesialisert seg på opplæring og implementering av Leanfilosofi. Lean er ikke en samling verktøy, det er en helstøpt filosofi som går ut på å levere feilfrie produkter og tjenester gjennom å produsere verdi for kunden og å gjøre det så effektivt som mulig. Lean dreier seg rett og slett om søken etter perfeksjon.
Forretningspartner

Consigli

Consigli utvikler "Selvprosjekterende ingeniører". Dvs vi har en tjenesteplattform som tilbyr innsiktsdrevet planlegging og prosjektering av bygg ved hjelp av kunstig intelligens og matematisk optimering. Vi er fremdeles en oppstartsbedrift, men gjennom samarbeid med store etablerte aktører har vi fått verdifull tilgang til data og kunnskap å basere programvareutviklingen vår på. I tillegg har vi som driver Consigli lang erfaring fra både byggenæringen og dataverdenen, så vi vet hvilke utfordringer vi skal løse og hvordan vi kan løse dem.
Forretningspartner

Mondial

Mondial utvikler innovative digitale løsninger som effektiviserer og kvalitetssikrer beslutningsprosesser innen plansaker. Mondial forbedrer planforvaltningen ved å gå fra analoge, kommunevise prosesser til et heldigitalt system utviklet med erfarne fagfolk og myndigheter.
Podcast

Prosjekteffekt

dPlan heier på og bidrar med innhold til Podden.

Hva er beste teori og beste praksis innenfor prosjektledelse? Vi brenner for utvikling av byggebransjen gjennom god prosjektledelse, for det er i prosjektene det skjer. I prosjektene kommer folk sammen for å skape verdi. I denne podcasten skal vi dele "beste teori" og "beste praksis" fra prosjekt og ledelse, samtidig som vi blir bedre kjent med personer i bransjen. Vi tror på at god prosjektledelse og en åpen delingskultur vil utvikle våre prosjekter, vårt samspill og vår bransje!

Prosjekteffekt Podden skapes og utvikles av T-2 Prosjekt og Alexander Strand.

Kompetansesenter

Prosjekt Norge

dPlan bidrar tidvis med faglig innhold og promoterer ProsjektNorge.
Prosjekt Norge er et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling.

Prosjekt Norge er eid av NTNU, hvor BI, Sintef, UiA, Oslo Met, UiT, UiB, Nord universitet og NMBU er akademiske partnere.

Hovedaktiviteten er å initiere forskning og etablere arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom akademia, etater som bestillere og næringslivet som leverandører innen prosjektrettet virksomhet.

Samarbeidspartner

Bygg21

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft gjennom et felles rammeverk som beskriver byggeprosessen fra «vugge til grav».

Den store fordelen er at vi får et felles språk. Partene vet dermed hvordan de skal kommunisere, involvere seg og utføre oppgavene. Dersom alle forholder seg til felles beslutninger og definerte roller, vil det redusere antall misforståelser og øke produktiviteten. Aktører fases inn på riktig tidspunkt, premisser bli klarere og leveranser komme til rett tid. Da oppnår vi et bedre samspill, lønnsomhet og resultater, og færre feil.

Kom i gang med dPlan!

Kontakt oss og book en demo