dPlan

OsloMet satser på dPlan i undervisningen innen prosjektledelse

By 13. februar 2023 No Comments

Institutt for bygg- og energiteknikk, ved OsloMet, tar i bruk dPlan i undervisningen i bachelorprogrammet (byggingeniør).

Dr. ingeniør Allen Tadayon er ansvarlig for fagene og har spesialkompetanse innen prosjektplanlegging, prosjekteringsledelse og prosjektadministrasjon. Treningen skal gi studentene digital kompetanse innen planlegging og oppfølging av bygg- og anleggsprosjekter. dPlan skal blant annet brukes til bygge prosjektplaner med fokus på viktige beslutninger, leveranser, fremdrift og avhengigheter.

Jan Petter Nærby, en av gründerne og daglig leder av dPlan, opplyser om at 150 studenter er på dPlans SaaS-løsning og det er gjennomført innledende opplæring av studentene. Vi har store forventninger til samarbeidet med OsloMet og det vi har sett av studieopplegg og caser – imponerer oss, anfører Jan Petter Nærby.

OsloMet satser videre på digital samhandling der virtual design & construction (VDC) og building information modelling (BIM) inngår som viktige områder.

nb_NONO