Kunde

LAB Entreprenør

Byggherre

EDG Property AS (50%) og LAB Eiendom (50%)

Om prosjektet

Bygget ligger i Bergen sentrum med Sparebanken Vest og Bergen Kommunes nye scenekunsthus som naboer, og med nærhet til Dokken og Nøstet. Eiendommen skal totalrehabiliteres til et næringsbygg med en inntrukket boligetasje øverst. Prosjektet inkluderer ny fasade utenpå den eksisterende for å sikre bygget et så lavt energibruk som mulig. Bygget skal BREEAM sertifiseres «Very Good».

dPlans rolle

Med dPlan prosjektplanlegging- og prosjektoppfølgingsverktøy fikk man god oversikt og tydeliggjøring av avhengigheter fortløpende, noe som gjør at de fikk bedre prosesser gjennom hele prosjekteringen og et bedre tverrfaglig samarbeid med hele prosjekteringsgruppen