Om kunden

Grieg Seafood ASA er et av verdens ledende oppdrettsselskaper med spesialisering innen laks. Selskapet har en årlig produksjonskapasitet på 100.000 tonn sløyd vekt. Den er til stede i Norge, British Columbia i Canada og i Shetland. Hovedkontoret ligger i Bergen, Norge. Grieg Seafood ASA er notert på Oslo Børs.

Bruk av dPlan

Grieg Seafood inngikk avtale om bruk av dPlan for sine utbyggingsprosjekter våren 2021. Grieg Seafood har ambisiøse planer om å standardisere sin gjennomføringsmodell og bedre sin fremdriftsstyring. dPlan har her en sentral plass.