Rådgivende ingeniører

Er svært godt representert som brukere av dPlan

Cowi, Sweco, Multiconsult og Rambøll

Er tidvis svært aktive brukere av dPlan. Med dPlan prosjektplanlegging- og prosjektoppfølgingsverktøy får man bedre prosesser gjennom hele prosjekteringen og et bedre tverrfaglig samarbeid med hele prosjekteringsgruppen.