Kunde

Håndverkskompaniet

Om prosjektet

Flerbrukshallen skal primært fungere som gymsal for Majorstuen skole, og omfatter totalt 1 980 kvadratmeter med hall, garderober, møterom og tekniske arealer. Hallen får en spilleflate tilsvarende en basketballbane, og skal kunne deles i tre parallelle gymsaler, hver med sine jente- og guttegarderober. Byggeplassen til Majorstuen flerbrukshall er fossilfri. Det vil si at alle anleggsmaskiner skal være elektriske eller bruke biodrivstoff. Entreprisekostnad er ca 220 MNOK og planlagt ferdigstillelse er høsten 2022.

Bruk av dPlan

dPlan har vært benyttet til fremdriftsstyring under detaljprosjektering og i byggefasen. Prosjektet er delt inn i ca 25 fag og det er for tiden 30 brukere fra 10 ulike virksomheter.

Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter