Kunde

Statsbygg

Om prosjektet

Statsbygg har levert forprosjekt og planforslag for Ocean Space Centre. Ocean Space Centre skal bestå av to store havlaboratorier for forskning på havrommet, samt laboratorier for konstruksjoner og energivennlige framdriftsmaskineri. Det skal også etableres studentlaboratorier og bygg og studenter og arbeidsplasser.

Bruk av dPlan

dPlan benyttes som planleggingsverktøy i forberedelsesfasen for gjennomføring. I denne fasen er det særlig fokus på forberedelse av anskaffelser av de første entreprisene, samt laboratorieutstyr til de store bassengene. Fasen planlegges og styres etter LEAN-prinsipper med kontrollperioder og måling av PPU. Oppfølging av plankvalitet og rotårsaksanalyser er sentrale styringsmidler.