Kunde

Statsbygg

Om prosjektet

Statens hus i Vadsø ble oppført i 1963 og var blant de første bygg beregnet på samlokalisering av statlige virksomheter. Arkitekturen er svært tidstypisk tidlig 60-tall og påbygginger har vært gjort i flere omganger. Bygget er forslått vernet i verneklasse 1. Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt som omfatter fasader inkludert belysning og vinduer. Prosjektet går fra høst 2020 og ut året 2022.

Bruk av dPlan

dPlan har blitt benyttet noe i prosjekteringsfasen, men til det fulle i produksjonsfasen. Fremdriftsstyring er gjort etter LEAN prinsipper, med lokasjonsbasert planlegging, VDC og måling av kontrollperioder (PPU) og rotårsaksanalyser for prosjektbasert læring.