Fageksperter

Mer komplekse byggeprosjekter betyr økt behov for fagspesialister.

Brekke & Strand Akustikk, Zenisk (belysning) , Evotek (energi) og Pro-Consult (stålkonstruksjoner)

Er fire eksempler på fageksperter som er brukere av dPlan. Med dPlan prosjektplanlegging- og prosjektoppfølgingsverktøy får man bedre koordinering av fagene.