Kunde og byggherre

Værste AS

Om prosjektet

I Fredrikstadvokser den nye sentrumsbydelen Værste frem. På dette tidligere industriområdet jobbet det på det meste ca 2.500 ansatte. Nå er like mange arbeidsplasser gjenskapt, og veksten vil bare fortsette – sammen med nye boliger, skoler og utdanning, uteområder, handel, kultur og uteliv.

dPlans rolle

Med dPlan prosjektplanlegging- og prosjektoppfølgingsverktøy får Værste god oversikt og tydeliggjøring av avhengigheter fortløpende, noe som gjør at de fikk bedre prosesser gjennom hele prosjekteringen og et bedre tverrfaglig samarbeid med hele prosjekteringsgruppen