Kunde

Statsbygg

Om prosjektet

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skal Statsbygg prosjektere og bygge et nytt vikingtidsmuseum i tilknytning til det eksisterende på Bygdø i Oslo. Det nye anlegget vil bli på ca 13 000m2 og har en kostnadsramme på 2,1 milliarder kroner. Byggestart og ferdigstillelse er 2022 og 2026.

Bruk av dPlan

dPlan har vært benyttet som hovedplanverktøy i prosjekteringsfasen siden juni 2020. Prosjektet er delt inn i 7 delprosjekt og ca 30 disipliner/fag. Det er for tiden 65 brukere fra 12 ulike virksomheter. Prosjektet styres via lean-prinsipper og det er fokus på måling og plankvalitet.

Illustrasjon: AARTS Architects