Produkt

Vi tar prosjektledelse på alvor og vet at ulike deler av prosjektarbeidet krever ulik funksjonalitet

dPlan
Design
(Planlegging)

For prosjektering og tidligfase

dPlan
Construction
(Oppfølging)

For bygging og gjennomføring

dPlan
Portfolio
(Oppfølging)

For ledelse av en portefølje av prosjekter

dPlan
Analysis
(Læring)

For prediksjon og analyse

Fokus på beslutninger, avhengigheter og fremdriftsstyring

Funksjonsliste

Prosjektetablering

Opprett prosjekter og etabler grunnkonfigurasjon via prosjektnavn, prosjektnummer og start- og sluttdato.

Prosjektparametere

Knytt egenskaper til en beslutning; alt fra prosess, kontrakt, disiplin, tema mm. Disse kan defineres helt fritt.

Prosjektdeltagere

Gi tilganger og inviter prosjektdeltagere på tvers av prosjekter. Administrer prosjektdeltageres tilgangstyring.

Projektvisning

Se og jobb med planen i ulike visninger; liste, varighet og gantt. Enkelt skift mellom ulike visninger og filtrer etter behov.

Prosjektelement

En sentral komponent i løsningen er prosjektelement; alt fra milepæl, beslutning, leveranse, aksjon.

Avhengigheter

Sett avhengigheter mellom prosjektelement. Ofte vil et prosjektelement være avhengig av andre elementer.

Beslutningsstøtte

Knytt informasjon til prosjektelementet. Berike informasjonen til en beslutning med tilleggsinformasjon i form av lenker og filer.

Risikomatrise

Definer risikomatriser med utgangspunkt i sannsynlighet og konsekvens. Størrelsen på matrisen er fritt konfigurerbar.

Filtrering og analyse

dPlan gir tilgang til en rekke filtrerings- og analysefunksjoner, slik at man enkelt kan overvåke sunnheten i prosjektet.

Møtekalender

Sett prosjekttakt og opprett prosjektmøter. Med dette kan prosjekttakten i et LEAN-prosjekt settes.

Drag & Drop

«Dra» elementer og beslutninger ut i matriser og planer. Fungerer svært godt på store smartboards med touch screen.

Kontrollperioder og PPU

Sett ønsket lengde på kontrollperiode og lås relevante elementer i perioden. Se utvikling av PPU gjennom prosjektet.

Dashboards

Ulike dashboard-elementer utviklet for å støtte spesifikke kundebehov. Funksjonalitet for brukerkonfigurasjon kan utvikles.

dPlan mobil

Bruk dPlan på mobilen å få oversikt over dagens og ukens oppgaver.

Portefølje

For virksomheter med flere prosjekt som gjennomføres samtidig, er det viktig å ha en samlet oversikt over prosjektene og deres status

Ønsker du en live demo av dPlan?