dPlan Analysis
(Læring)

for prediksjon og analyse

Book demo

dPlan Analysis

Beslutningsstyrt prosjektledelse muliggjør datadrevet status- og fremdriftsrapportering. Hvorvidt en beslutning er fattet eller ikke er binært, det vil si enten er det fattet en beslutning eller så er det ikke. I motsetning til en mer eller mindre kvalitativ framdriftsrapportering basert på ferdigstillelsesgrad av aktiviteter, vil beslutningsstyrt prosjektledelse legge til rette for styring på basis av hva som faktisk er gjennomført og derigjennom legge til rette for det viktigste i styringen – det som skal leveres og besluttes i fremtiden.

dPlan Analysis skal på sikt inneholde funksjonalitet for å kunne predikere risiko for forsinkelser og overskridelser i prosjektet basert på prosjektets oppbygging. I dette ligger å benytte erfaringsdata fra gjennomførte prosjekter og egenskaper ved det aktuelle prosjektet. Ved å benytte dPlan analyse vil man til enhver tid få et bilde på hvordan prosjektet sannsynligvis vil gå, slik at man iverksette riktige tiltak for å redusere risiko.

Vi tar prosjektledelse på alvor og vet at ulike deler av prosjektarbeidet krever ulik funksjonalitet

dPlan
Design
(Planlegging)

For prosjektering og tidligfase

dPlan
Construction
(Oppfølging)

For bygging og gjennomføring

dPlan
Portfolio
(Oppfølging)

For ledelse av en portefølje av prosjekter

Kom i gang med dPlan!

Kontakt oss og book en demo