dPlan Construction
(Oppfølging)

for bygging og gjennomføring

Book demo

dPlan Construction

I gjennomføringsfasen av prosjektet vil prosjektledelsens viktigste oppgave være å følge opp at beslutninger blir fattet og at de nødvendige leveranser er på plass i tide. Dette innebærer oppfølging av prosjektdeltagere og at deres leveranser er på plass, slik at de som skal fatte beslutningen har nødvendig tid til å sette seg inn i det som skal besluttes. Prosjektledelsen må også bruke tid til å følge opp de ulike beslutningstagere for å sikre at de er rede til å delta på de møter og samlinger som er satt opp i prosjektplanen.

Vi tar prosjektledelse på alvor og vet at ulike deler av prosjektarbeidet krever ulik funksjonalitet

dPlan
Design
(Planlegging)

For prosjektering og tidligfase

dPlan
Portfolio
(Oppfølging)

For ledelse av en portefølje av prosjekter

dPlan
Analysis
(Læring)

For prediksjon og analyse

Kom i gang med dPlan!

Kontakt oss og book en demo