dPlan Portfolio
(Oppfølging)

for ledelse av en portefølje av prosjekter

Book demo

dPlan Portfolio

For virksomheter med flere prosjekt som gjennomføres samtidig, er det viktig å ha en samlet oversikt over prosjektene og deres status. Et godt utgangspunkt for god porteføljestyring er at prosjektene struktureres og gjennomføres etter samme modell. For en effektiv og god styring er det viktig at rapporteringen er enkel å gjennomføres og at status på prosjektet er sann tid.

dPlan Risk Management

Ved siden av styring og oppfølging av tradisjonelle risiko i prosjekt, vil beslutningsstyrt prosjektledelse gjør det mulig å synliggjøre hotspots i prosjektet. Med hotspots menes for eksempel en opphopning av beslutninger innenfor en kort tidsperiode eller en opphopning av mye arbeid på én ressurs. En ofte underkommunisert risiko er knyttet til hvorvidt man klarer å identifisere hvem som er den virkelige beslutningstager – hvem som har den faktiske beslutningsmyndighet. Om man ikke klarer å kartlegge dette i planleggingsfasen, vil det kunne oppstå omkamper og skyggeprosesser. Videre er beslutningstakeres tilgjengelighet helt sentral. Hvilke beslutninger som er avhengige av hvilke skal avklares i planleggingsfasen. Dette gjør det mulig å analysere for eksempel hvilke beslutninger som er spesielt viktige i den forstand at mange påfølgende beslutninger er avhengig av denne ene, hvilke beslutninger som er avhengige av ulike beslutningstagere osv.

Vi tar prosjektledelse på alvor og vet at ulike deler av prosjektarbeidet krever ulik funksjonalitet

dPlan
Design
(Planlegging)

For prosjektering og tidligfase

dPlan
Construction
(Oppfølging)

For bygging og gjennomføring

dPlan
Analyse
(Læring)

For prediksjon og analyse

Kom i gang med dPlan!

Kontakt oss og book en demo