dPlan

Statsbygg tar i bruk dPlan i prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum

By 8. juni 2020 oktober 6th, 2021 No Comments

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet startet Statsbygg planlegging og prosjektering av nytt Vikingtidsmuseum våren 2020. Prosjektet har en kostnadsramme på 2,1 mrd NOK og er delt i syv delprosjekter. Først ut er delprosjekt sikring av objekter (SGO) der rådgivere fra Brekke & Strand, DIFK, MG Engineering, Multiconsult og Norges Geotekniske Institutt er sentrale. Denne delen av prosjektet startet å benytte dPlan i juni 2020.

Se prosjekt

nb_NONO