dPlan

Statsbygg tar i bruk dPlan til prosjektering av Håkonshallen

By 14. desember 2020 oktober 11th, 2021 No Comments

Statsbygg har fått i oppdrag å rehabilitere Håkonshallen og etablere fullverdig universell tilkomst til bygget. dPlan skal benyttes i planleggingsarbeidet og prosjekteringen, og dette skal gjennomføres med bruk av prinsipper fra LEAN som måling av PPU, rotårsaksanalyser og systematisk sjekk av plankvalitet.

Se prosjekt

nb_NONO