Jeg trenger ikke mer tid, jeg trenger en frist

Det som driver et prosjekt framover er beslutninger. dPlan er et verktøy som støtter beslutningsstyrt prosjektledelse, Lean prosjektgjennomføring og VDC.

Prosess- og prosjekteringsverktøy

dPlan er et IKT basert verktøy som er utviklet for å gi støtte for;

  • VDC (virtual design and construction)
  • SPP (Samtidig plan og prosjektering)
  • ICE (integrated concurrent engineering)

dPlan er basert på prinsippene i beslutningsstyrt prosjektledelse, som igjen er basert på prinsippene i lean prosjektgjennomføring. Arbeidsmetodikken fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i prosjektarbeid. Samtidig er det fokus på digital støtte og bruk av BIM. Dette blir mer og mer sentral for prosjekt i bygg- og anleggsnæringen.

I dag mangler det et standard verktøy for planlegging, rapportering og oppfølging av arbeidet. dPlan er utviklet for å være et slikt verktøy.

Fokus på beslutninger, avhengigheter og tidsoppfølging

Referanser

Statsbygg har inngått en rammeavtale med E2P Systems AS om anskaffelse av deres system dPlan for lean-basert prosjektplanlegging.

Funksjonsliste

Prosesstøtteverktøy for VDC, samtidig prosjektering og lean prosjektgjennomføring

Prosjektetablering

Opprett prosjekter og etabler grunnkonfigurasjon via prosjektnavn, prosjektnummer og start- og sluttdato.

Prosjektparametere

Knytt egenskaper til en beslutning; alt fra prosess, kontrakt, disiplin, tema mm. Disse kan defineres helt fritt.

Risikomatrise

Definer risikomatriser med utgangspunkt i sannsynlighet og konsekvens. Størrelsen på matrisen er fritt konfigurerbar.

Prosjektdeltagere

Gi tilganger og inviter prosjektdeltagere på tvers av prosjekter. Administrer prosjektdeltageres tilgangstyring.

Prosjektelement

En sentral komponent i løsningen er prosjektelement; alt fra milepæl, beslutning, leveranse, aksjon.

Avhengigheter

Sett avhengigheter mellom prosjektelement. Ofte vil en beslutning/prosjektelement være avhengig av andre elementer.

Beslutningsstøtte

Knytt informasjon til prosjektelementet. Berike informasjonen til en beslutning med tilleggsinformasjon i form av lenker og filer.

Filtrering og analyse

dPlan gir tilgang til en rekke filtrerings- og analysefunksjoner, slik at man enkelt kan overvåke sunnheten i prosjektet.

Møtekalender

Sett prosjekttakt og opprett prosjektmøter. Med dette kan prosjekttakten i et LEAN-prosjekt settes.

Dashboards

Ulike dashboard-elementer utviklet for å støtte spesifikke kundebehov. Funksjonalitet for brukerkonfigurasjon kan utvikles.

Drag & Drop

«Dra» elementer og beslutninger ut i matriser og planer. Fungerer svært godt på store smartboards med touch screen.

Kom i gang med dPlan! Kontakt oss og book en demo.