Gå til hovedinnhold

Du trenger ikke mer tid, du trenger flinke folk og presis prosjektstyring

Vi hjelper virksomheter å lykkes med prosjekter.

Våre erfarne konsulenter hjelper din virksomhet med å etablere prosesser for styring og læring i prosjekter

Tilpasset ulike bransjer og behov.

Prosjektledelse

Fra kompleksitet til klarhet

Vi har erfarne prosjektledere som kan lede store og små prosjekter, gi rådgivning underveis og som kan bistå som prosjektstøtte.

Digitalisering

En helhetlig tilnærming til AI

Vi hjelper virksomheter med å skape konkurransefortrinn gjennom effektiv prosjektstyring

Læring

Fra kunnskap til kompetanse

Vi systematiserer og sammenstiller data og gjør historiske data om til styringsinformasjon gjennom en plattform som sikrer læring. 

Spill av video

“Prosjektverktøy med AI-støtte”

Jan Petter Nærby / Daglig leder i dPlan

dPlan omgjør data til innsikt og styringsinformasjon

Verktøyet sikrer god oversikt og fremdrift i prosjektet gjennom oppdatert status i sanntid.

Planlegging

En samling rundt og innsikt i en felles plan mener vi er en forutsetning for å lykkes. Denne modulen sikrer god fremdrift og full kontroll i prosjektet.

VDC

Å skape effektiv fremdrift i prosjektet handler i stor grad om godt samspill mellom involverte aktører. Denne modulen sikrer en god arbeidsprosess.

Portfolio

En digital portefølje gir god oversikt over status i alle pågående prosjekt. Denne modulen gjør det enkelt å styre flere prosjekt samtidig.

AI

Prosjektspesifikk chatbot som kan analysere store mengder data for akkurat ditt prosjekt. Denne modulen sikrer store tidsbesparelser.

"Vi i Håndverkskompaniet jobber alltid aktivt mot å finne løsninger som kan systematisere, forenkle og digitalisere arbeidsdagen i en hektisk entreprenørhverdag.

dPlan har gitt oss et konkurransefortrinn som gir prosjektene sømløs prosjektering og beslutninger blir tatt i henhold til plan. Inkluderende planlegging bidrar til et bedre tverrfaglig samarbeid i prosjekteringsgruppen som igjen gagner kunden.»

Jon Henie / Prosjektsjef i Håndverkskompaniet

Noen av våre kunder

nb_NONorwegian