Du trenger ikke mer tid, du trenger en frist

Det som driver et prosjekt framover er beslutninger. dPlan er et verktøy med fokus på beslutningsstyrt prosjektledelse og støtter Virtual Design and Construction (VDC) og Lean prosjektgjennomføring. I tillegg tilbyr vi tjenester knyttet til prosjektplanlegging, tidligfase, VDC, prosjektprosesser og læring.

Prosjektplanlegging, prosjektoppfølging og læring

Det vil utløse et stort potensial om man bygger opp en plan rundt beslutninger og leveranser og ikke de tradisjonelle milepæler og aktiviteter!

Fundamentet for en god og presis prosjektgjennomføring er en prosjektplan som er bygget opp rundt de beslutninger som skal fattes i prosjektet, de leveransene som er knyttet til disse beslutningene og deres innbyrdes avhengigheter. Det er beslutningene som driver prosjektet framover. Ingen prosjekt vil nå sine mål om ikke prosjektorganisasjonen klarer å fatte de beslutningene de skal. Derfor er det viktigste du gjør i prosjektoppfølgingen å ha kontroll på beslutningene. Og derfor har vi utviklet dPlan – for å gi støtte til beslutningsstyrt prosjektledelse.

Vi tar prosjektledelse på alvor og vet at ulike deler av prosjektarbeidet krever ulik funksjonalitet. Uansett er premisset det samme – en smidig løsning som raskt gir deg oversikt og innsikt og et fundament til å fokusere på det viktigste i prosjektet – det som ligger foran deg i tid.

Vi tar prosjektledelse på alvor og vet at ulike deler av prosjektarbeidet krever ulik funksjonalitet

dPlan
Design
(Planlegging)

For prosjektering og tidligfase

dPlan
Construction
(Oppfølging)

For bygging og gjennomføring

dPlan
Portfolio
(Oppfølging)

For ledelse av en portefølje av prosjekter

dPlan
Analysis
(Læring)

For prediksjon og analyse

Fokus på beslutninger, avhengigheter og fremdrift

Funksjonsliste

Prosjektetablering

Opprett prosjekter og etabler grunnkonfigurasjon via prosjektnavn, prosjektnummer og start- og sluttdato.

Prosjektparametere

Knytt egenskaper til en beslutning; alt fra prosess, kontrakt, disiplin, tema mm. Disse kan defineres helt fritt.

Prosjektdeltagere

Gi tilganger og inviter prosjektdeltagere på tvers av prosjekter. Administrer prosjektdeltageres tilgangstyring.

Projektvisning

Se og jobb med planen i ulike visninger; liste, varighet og gantt. Enkelt skift mellom ulike visninger og filtrer etter behov.

Prosjektelement

En sentral komponent i løsningen er prosjektelement; alt fra milepæl, beslutning, leveranse, aksjon.

Avhengigheter

Sett avhengigheter mellom prosjektelement. Ofte vil et prosjektelement være avhengig av andre elementer.

Beslutningsstøtte

Knytt informasjon til prosjektelementet. Berike informasjonen til en beslutning med tilleggsinformasjon i form av lenker og filer.

Risikomatrise

Definer risikomatriser med utgangspunkt i sannsynlighet og konsekvens. Størrelsen på matrisen er fritt konfigurerbar.

Filtrering og analyse

dPlan gir tilgang til en rekke filtrerings- og analysefunksjoner, slik at man enkelt kan overvåke sunnheten i prosjektet.

Møtekalender

Sett prosjekttakt og opprett prosjektmøter. Med dette kan prosjekttakten i et LEAN-prosjekt settes.

Drag & Drop

«Dra» elementer og beslutninger ut i matriser og planer. Fungerer svært godt på store smartboards med touch screen.

Kontrollperioder og PPU

Sett ønsket lengde på kontrollperiode og lås relevante elementer i perioden. Se utvikling av PPU gjennom prosjektet.

Dashboards

Ulike dashboard-elementer utviklet for å støtte spesifikke kundebehov. Funksjonalitet for brukerkonfigurasjon kan utvikles.

dPlan mobil

Bruk dPlan på mobilen å få oversikt over dagens og ukens oppgaver.

Kom i gang med dPlan!

Kontakt oss og book en demo