Gå til hovedinnhold

dPlan har erfaringen, metoden og verktøyet

For etablering og gjennomføring av vellykkede prosjekter.

CEO & Consultant

Jan Petter Nærby

Jan Petter Nærby har bakgrunn som sivilingeniør fra elektro/data på NTH og har jobbet med prosjekt- og IKT-ledelse de siste 25 år. De senere år har han jobbet i større prosjekter som bygging og utrustning av Campus Ås og Den Norske Opera og Ballett, men har også bred erfaring fra mindre prosjekter i private virksomheter.

Jan Petter har vært prosjektleder for anskaffelse og innføring av en rekke ulike IT-systemer, også prosjekt- og porteføljestyringsverktøy. Fokuset har ofte vært å se IKT-systemene i en helhet slik at IKT-porteføljen blir best mulig tilpasset de forretningsmessige behov.

jan.petter.naerby@dplanproject.no

COO & Consultant

Simen Bakken

Simen Bakken er en erfaren prosjektleder og linjeleder med erfaring fra privat og offentlig sektor, og er utdannet siv.ing NTH 1992. Han var avdelingsdirektør i Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune i fire år fra 2015 – 2018. Her var han ansatt fra etableringen av foretaket med ansvar for å bygge, etablere og forvalte prosjektporteføljen for utredning, prosjektering og bygging av idrettsanlegg og –bygg.

Siden 2019 har han for Statsbygg ledet prosjekteringsarbeidet med Ocean Space Centre, Campus NTNU og Havforskningsinstituttet. Gjennom arbeidet i Oslo kommune og i Statsbygg har han tilegnet seg bred erfaring fra offentlig forvaltning og politiske prosesser gjennom tilrettelegging og samarbeid med byrådsavdelinger og departement.

simen.bakken@dplanproject.no

Senior Project Manager

Marit Eriksen

Marit Eriksen har over 11 års erfaring som prosjektleder, prosjektstøtte og prosjektkoordinator med gjennomføring av praktiske og administrative prosjekter i privat sektor, og har gjennom prosjektsamarbeid også jobbet med offentlig sektor. Hun har opparbeidet seg solid kompetanse gjennom ulike prosjekter innenfor kvalitet-, utvikling- og digitaliseringsarbeid med spisskompetanse innenfor planlegging, organisering og gevinstrealisering.

Ut over dette så har hun særlig kompetanse innenfor forretningsutvikling og produkt- og tjenesteutvikling med fokus på digitaliseringsgevinster fra et brukerperspektiv. Hun har gjennom sine roller som administrativ studieleder, teamleder, senior prosjektleder og rådgiver innen UH-sektoren og tech-sektoren lang erfaring med å jobbe i IT-relaterte prosjekter og har solid erfaring med å jobbe i ulike systemer.

marit.eriksen@dplanproject.no

CCO & Consultant

Vidar Isaksen

Vidar Isaksen er en erfaren strategisk og operasjonell forretningsutvikler med fartstid fra norske og internasjonale teknologileverandører, og er tverrfaglig utdannet innen IKT, energi og bærekraft fra UiO og Høyskolen i Telemark. Han har tilegnet seg prosjektledererfaring fra alle sektorer innen innføring av ny programvare og teknologi.

Vidar er først og fremst kommersielt fokusert og har gjennom løsningssalg og via partnere hjulpet kunder med å løse problemer og med å identifisere nye muligheter. Gjennom sin internasjonale karriere, i bl.a. SAP og Gartner, har han skapt et formidabelt nettverk av ledere, akademikere, forretningsfolk og fageksperter.

vidar.isaksen@dplanproject.no

Senior Project Manager

Leif Jørgen Bjerck

Leif Jørgen har bred bakgrunn innen prosjekt og porteføljeledelse og har utdanning innen økonomi med spesialisering i prosjektledelse fra BI. Mellom 2017 og 2023 har Leif Jørgen vært avdelingsdirektør i Bymiljøetaens prosjektdivisjon og har vært etatens prosjekteier og ansvarlige for en portefølje med tidligfase og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter.

Leif Jørgen har som leder i offentlig etat opparbeidet mye erfaring innen beslutninger, prosjektledelse, planlegging, oppfølging og læring hos byggherre. Han har solid erfaring med offentlig forvaltning og politiske prosesser for investeringsprosjekter. Leif Jørgen har tidligere jobbet med utvikling og implementering av portefølje og prosjektledelsesprosesser. I tillegg har han erfaring innen spesialistområder som planlegger og riskmanager.

leif.jorgen.bjerck@dplanproject.no

Ressursnettverk

Construction City

Klyngepartner

Appfarm

Teknologipartner

Gture

Teknologipartner

VDC Norway

Kompetansenettverk

nb_NONorwegian