Gå til hovedinnhold

Når du lykkes, lykkes vi

Vi i dPlan har lang arbeidserfaring og solid fagkompetanse innen prosjektledelse. Vi jobber hver dag for at prosjektprosesser innen ulike bransjer styres mot måloppnåelse.

Prosjektledelse
  • Prosjektrådgivning
  • Prosjektledelse
  • Prosjektstøtte
Digitalisering
  • Behovsavklaring og utredning
  • Digitaliseringsstrategi
  • Prosessledelse
  • Løsninger
Læring
  • Metodikk
  • Verktøy
  • Historikk
Prosjektledelse

Vi løser komplekse problemstillinger

Prosjektfasene som ligger forut for investeringsbeslutning er krevende faser. Fasene er kjennetegnet av mange parallelle prosesser og mange involverte. Gevinstene er store om denne fasen kan gjennomføres på kortere tid, med færre ressurser og større sikkerhet. Vi i dPlan har erfaringen, metoden og verktøyet som sikrer slike gevinster. 

Digitalisering

Øker presisjonen i beslutningen

Mange prosjektorienterte virksomheter står overfor krevende valg når det kommer til digitalisering og effektivisering av de prosessene som til sammen utgjør styring og ledelse av prosjekt. Vi i dPlan har lang erfaring med digitaliseringsarbeid og hjelper prosjektorienterte virksomheter i å lykkes med prosjektdigitalisering.  

Læring

Bli en lærende prosjektorganisasjon

Læring er knyttet til vår evne og vilje til å samle og strukturere erfaringer fra prosjektgjennomføringen, nærmere bestemt årsakene til at det ikke går som planlagt. Realiteten er som oftest at metoder for erfaringsoverføring fungerer sjelden som de skal. Rapporter blir enten ikke skrevet eller ikke lest.

Den gode nyheten er at potensialet er enormt og gevinsten er stor. Det som kreves er en mer systematisk tilnærming til læring. Vi i dPlan hjelper virksomheter med å sikre læring i prosjektet på en intuitiv og effektiv måte.  

nb_NONorwegian