dPlan

dPlan inngår i faget BYGT2203 – Digitalt samspill ved NTNU

By 20. januar 2021 oktober 11th, 2021 No Comments

Emnet omhandler hvordan fremtidens ingeniører vil arbeide og samarbeide i bygg, anlegg og eiendom (BAE) næringen. Dagens studenter må ha relevant kompetanse som bidrar til aktiv gjennomføring av det digitale skiftet som nå skjer i BAE-næringen.

Dette emnet skal gi studentene en ny type digital kompetanse for en helhetlig forståelse av innholdet i og sammenhengen mellom digital teknologi, endrede prosesser og endret samspill i hele bygge-/anleggsprosjektets livssyklus. Emnet legger vekt på datadrevet prosjektledelse, informasjonsledelse og systemtenkning.

dPlan benyttes i faget som verktøy for datadrevet prosjektledelse. Våren 2021 benyttet 100 studenter på løsningen og jobbet i grupper på fem.

nb_NONO