Gå til hovedinnhold

Vi har et stort uutnyttet potensial i bygg- og anleggssektoren – vi kan begynne å lære av hverandre!

Vi kan lære av hverandre på tvers av fag, virksomheter og roller i verdikjeden. I den grad det i dag forekommer læring og erfaringsoverføring i bransjen, er denne anekdotisk, tilfeldig og analog. Metoder for erfaringsoverføring og erfaringsrapporter fungerer sjelden som de skal. Metodene ser bra ut på papiret, rapporter blir enten ikke skrevet eller ikke lest. Den gode nyheten er at potensialet er enormt. Det som kreves er en mer systematisk tilnærming til læring.

Prosjekt blir sjelden gjennomført som planlagt. En av nøklene til økt presisjon i prosjektgjennomføringen går igjennom læring. Og læring er knyttet til vår evne og vilje til å samle og strukturere erfaringer fra prosjektgjennomføringen, nærmere bestemt årsakene til at det ikke går som planlagt og konsekvensene av at det ikke går som planlagt. Om prosjektintensive virksomheter begynner å samle erfaringsdata og sammenholde disse med eksisterende planer er vi i gang.

Hva skjer når de opprinnelige forutsetningene for planen ikke lenger gjelder? Hva skjer når en eller flere risikoer slår til? Hva er årsakene til at leveranser i prosjektet ikke leveres på plan? En systematisk innsamling av slike data vil i første omgang danne grunnlag for planleggingen og etter hvert nødvendig re-planlegging av neste prosjekt. Etter hvert vil man ha samlet inn så mye data at det vil være mulig å benytte maskinlæring til å utarbeide sannsynlige prosjektforløp basert på gitte forutsetninger, hendelser og risiko i et prosjekt.

Det er veldig få etablerte metodeverk innen prosjektstyring og prosjektledelse som er tilrettelagt for og som er utviklet for å sikre forbedringer i prosjektgjennomføringen. VDC er et unntak her – VDC legger til rette for læring gjennom blant annet å identifisere rotårsaker (årsaker til at leveranser må flyttes på i tid). Det er enda færre prosjektstyringsverktøy som er utviklet med tanke på læring. En forutsetning for dette er funksjonalitet som systematisk gjør det mulig å identifisere nødvendige data og som også lagrer disse dataene.

Vi tror virksomheter som tar læring på alvor og som tør å faktisk ta konsekvensen av hva kontinuerlig forbedring innebærer, vil ha et konkurransefortrinn. Både fordi de vil øke egne marginer og fordi de vil levere prosjekt med høyere presisjon.

Legg igjen et svar

nb_NONorwegian