Skip to main content

Mondial og dPlan skal fremover samarbeide om å gi oppdragsgivere i byggenæringen unik prosesstøtte i tidligfasen

Mondial digitaliserer og strukturerer den offfentlige prosesssen og dPlan stiller med metodikk og verktøy for prosjekt- og fremdriftsstyring.

Prosjektfasene som ligger forut for investeringsbeslutning er krevende faser. Fasene er kjennetegnet av mange parallelle prosesser og mange involverte. I mange norske kommuner er planprosessene lite strukturerte, tar lang tid og er kostbare.

Gevinstene er store om denne fasen kan gjennomføres på kortere tid, med færre ressurser og større sikkerhet. Mondial og dPlan har erfaring, metode og verktøy som kan sikre slike gevinster i både i offentlige og private beslutningsprosesser.

Ønsker du å vite mer om samarbeidet? Ta kontakt med ane.gjelsvik@mondial.no eller simen.bakken@dplanproject.no

Leave a Reply

en_GBEnglish