dPlan

dPlan inngår i faget TBA4420 – Digitalt ingeniørarbeid ved NTNU

By 10. August 2021 #!31Mon, 11 Oct 2021 19:39:27 +0200p2731#31Mon, 11 Oct 2021 19:39:27 +0200p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 11pm31pm-31Mon, 11 Oct 2021 19:39:27 +0200p7Europe/Oslo3131Europe/Oslox312021Mon, 11 Oct 2021 19:39:27 +02003973910pmMonday=608#!31Mon, 11 Oct 2021 19:39:27 +0200pEurope/Oslo10#October 11th, 2021#!31Mon, 11 Oct 2021 19:39:27 +0200p2731#/31Mon, 11 Oct 2021 19:39:27 +0200p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Mon, 11 Oct 2021 19:39:27 +0200pEurope/Oslo10# No Comments

Den økende digitaliseringen av bygg, anlegg og eiendomsbransjen (BAE) krever en ny type kompetanse. I dette emnet skal studentene utforske nye digitale teknologier og arbeids- / samarbeidsprosesser som f.eks. Virtual Design and Construction (VDC). Studentene jobber i en gruppe på 2-4 og skal gjennomføre en mulighetsstudie som resulterer en konsulentrapport og en digital presentasjon av en innovativ digital løsning.

Studentene benytter dPlan som verktøy som støtte for arbeidet i emnet.

en_GBEN